Javna nabava

Javna nabava (Grupa 1 – Rashladni spremnik za čuvanje tekućih jaja; Grupa 2 – Trafile i Grupa 3 – Set za određivanje glutena

Naziv nabave: Proizvodna tehnologija za proizvodnju tjestenine

Obavijest o nabavi – 2872016

DZN_MARODI OPREMA – 2872016 – pdf

DZN_MARODI OPREMA – 2872016 – docx

Odluke o odabiru:

GRUPA 1

GRUPA 2

GRUPA 3

 


 

2. Javna nabava

Naziv nabave: Proizvodna tehnologija za proizvodnju tjestenine

Obavijest o nabavi

DZN_MARODI OPREMA – 2162016

DZN_MARODI OPREMA – 2162016

Odluka o odabiru:

Grupa 1 – Odluka

Grupa 2 – Odluka

Grupa 3 – Odluka

Grupa 4 – Odluka

Grupa 5 – Odluka

Grupa 6 – Odluka

Grupa 7 – Odluka

Grupa 8 – Odluka

Grupa 9 – Odluka

Grupa 10 – Odluka

 

 


 

1. Javna nabava

Marodi d.o.o. je prijavio projekt “Proizvodna tehnologija za Marodi premium tjesteninu” na poziv za dostavu projektnih prijedloga “Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP”, referentne oznake: 3d1.1.2. Specifični cilj ovog projekta je: poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti poduzeća Marodi d.o.o. za rastuće zahtjeve tržišta za Marodi tjesteninom. Ukupno trajanje projekta će biti 14 mjeseci. Vrijednost projekta iznosi 6.600.625,00 kn od čega su 2.383.825,00 kn predviđena bespovratna sredstva.

U okviru ovog projekta MARODI d.o.o. objavljuje prvi poziv na dostavu ponuda za  nabavu usluge upravljanja projektom, usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta i usluge izrade natječajne i provedbene dokumentacije, evidencijski broj nabave: 1/2016.

Dokumentacija za nadmetanje se sastoji od:

Obavijesti o nabavi

Poziva na dostavu ponude

Prilog I – Ponudbeni list

Dodatak 1 – Podaci o zajednici ponuditelja

Prilog II. – Troškovnik  

Prilog III. – Izjava o nepostojanju razloga za isključenje

Prilog IV. – Izjava o visini ukupnog godišnjeg prometa za navedene godine

Prilog V – Popis stručnjaka

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda